Om Akupunktur

Akupunktur er en flere tusind år gammel behandlingsform, der har sin oprindelse i Kina og traditionel kinesisk medicin.
Akupunktur bygger på den teori, at kroppen har en række energibaner, de såkaldte meridianer.

På energibanerne er der 365 akupunkter, hvor energien angiveligt kan reguleres. Derudover er der en lang række ekstra punkter. Ifølge teorien er der tale om i alt cirka 1000 akupunkter.

Ved at stikke nåle i akupunkter kan man ifølge teorien genoprette balancen i kroppen og derved forebygge og kurere sygdomme.

Ordet ’akupunktur’ er sammensat af de to latinske ord ’acus’ og ’punctura’, som betyder henholdsvis ’nål’ og ’at stikke’.

Til grund for akupunktur ligger en forestilling om, at mennesket har et energisystem, hvis tilstand afhænger af den basale livsenergi kaldet qi (udtales tji).

 Forudsætningen for et godt helbred er, at qi frit kan cirkulere i kroppen. Sygdom opstår, hvis cirkulationen bliver forstyrret, og energistrømmen kommer ud af balance.