Kinesiologi kommer fra græsk og betyder ”lære om bevægelse”, hvilket hentyder til menneskets bevægeapparat, nemlig musklerne

Vestlige kiropraktores iagttagelse om menneskekroppen og muskeltest er blevet kombineret med østerlandsk kendskab til livsenergi og filosofi om Qi-energi. Indenfor kinesiologien betragter man kroppen som helhed. Hvad der foregår et sted i kroppen, registreres af alle kroppens øvrige celler.

Eksempel: Hvis der er en stram muskel i hoften, der skyldes en tilsvarende svaghed i den modsatte side, kompenserer kroppen på grund af spændingen, der begrænser dens bevægelse. Dette kan forårsage en smerte i en fod pga. en forkert belastning. Dette vil ændre kroppens generelle holdning og påvirke de indre organers energi.

George Goodheart opdagede sammenhængen mellem muskler og meridianbanesystemet

Hjerne, muskler og organer er indbyrdes forbundet med nervebaner. Er et menneske stresset, vil det afspejle sig i muskelsystemet og give nedsat organaktivitet. Sygdom er en afvigelse fra det normale – et alarmsystem fra kroppen. Kinesiologi er derfor et godt redskab til forebyggelse.

Kropsafbalancering gør det muligt for alle mennesker ved hjælp af muskelsystemet at mærke og erkende energi-ubalancer, som ellers ville være skjult for os.

(Kilde: Jarle Tamsen & Edel Hovgaard)

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.